רס"ל יורם שרגא זינגר ז"ל

הדלקת נר
  • Hmm, ...
    להרחבה סגור
  • het gesms gezellig vond maar hij wist , ...
    להרחבה סגור
  • ik echt lief en knap was. , ...
    להרחבה סגור