סמל מריוס אהרן ז"ל

מכתב מהמפקד
במכתב התנחומים למשפחה כתב מפקדו: "הכרתי את מריוס כבחור רציני ואחראי, למרות שהיה בן יחיד, ולמרות שלפי מקצועו הצבאי היה אמור להיות במקום אחר לגמרי, לא בחור כמוהו יוותר ולא יהיה עם החברים בפלוגה - הפלוגה היתה בעיניו מעל הכול. וכך גם מצא את מותו כאשר מכשיר הקשר הפלוגתי על גבו".