סרן סעדיה סופפו אליקים ז"ל

על סופפו (מפי מפקדו)
באוגוסט 1954 התגייסה פלוגה של בני משקים שהיו מיועדים להיות מכי"ם בצנחנים.
פיקוד על הפלוגה נותן לסופפו, אשר רצה להגיע עם פלוגה נפלאה זו לדרגת לחימה גבוהה בעיקר בשטח האמונים.
מפעם לפעם בשמירות הגבול היה משתוקק סופפו להביא את אנשיו להתקלויות עם הירדנים. מאמץ עיקרי שם על פיתוח הכושר הגופני והסבילות. שביעות בכל הסתדרות נמצא עם חייליו בשדה. הם היו הולכים מאות ק"מ עם כל הציוד והחגור כעבור חודשים של אימונים מוכן היה לצאת עם הפלוגה, אבל ההזדמנות הראשנה היתה בקרב עזה. בקרב זה הוא קבל את המשימה העיקרית שהיתה לפרוץ למחנה המצרי. הוא הלך בראש התור, ובדרך כשנתקל במארב הסתער עוד והרג 3 מצרים. הוא המשיך להוביל עד לעצם הפריצה.
בהסתערות עצמה רץ קדימה ואז קלטו הכדור.