טוראי יעקב גרובלר ז"ל

כותל זיכרון לשלושה חברים
מקומו של הכותל בבית-הקברות של הקיבוץ.
השלושה נפלו במערכות ישראל, ושניים מהם לא הובאו לקבורה בבית-העלמין המקומי. חבריהם ביקשו להנציח את זכרם והקימו קיר ועליו לוחות לנופלים: יעקב (טומי) טיכמן, שנהרג בתקרית בשדות המשק ביום כ"ט בחשוון תשי"ד (7.11.1953); יעקב גרובלר, שנפל במילוי תפקידו ביום כ"ו בסיוון תשט"ז (4.6.1956); ומשה (מוישיק) קפלנסקי, שנפל בירושלים במלחמת ששת הימים ביום כ"ז באייר תשכ"ז (6.6.1967).