רב"ט אריה לוי ז"ל

ישובי המועצה

בלפוריה
נוסד בשנת 1922 על שמו של הלורד בלפור. גרעין המתיישבים הראשון, שהתגבש ב-1919, הוכשר להקמת מושבה חקלאית. האדמה נרכשה בכספי חברת "קהילת ציון" האמריקנית, ו"קרן היסוד" השלימה את ההצטיידות רק ב- 1922 עברו למקום הקבע חברי "קהילת ציון" ואיתם יוצאי קיבוצים, מספר אנשים מהקואופרציה במרחביה וכן מתיישבים מפתח תקוה. הבתים והרפתות שנבנו במקום בכספי "קהילת ציון" היו בתי בטון ואבן ובעלי גגות רעפים, וזיכוי את מתיישבי בלפוריה בכינוי "המיליונרים". בשנת 1939 הועברה אדמת המושב לקק"ל ונחתמו חוזי חכירה עם "קרן היסוד". ב- 1934 סיימו המתיישבים חפירת באר חדשה, שהביאה להגדת החקלאות המקומית, וב- 1959 נחתמה ההתקשרות עם חברת "מקורות".
מספר הנפשות: כ-300.
ענפי כלכלה: שקדים וזיתים, פרדס משותף, רפת, לול, צאן.
כדאי לראות: גבעת "רובלנסרא" שבה שרידי באר עתיקה מהתקופה הרומאית. באזור הגבעה הוכרזה שמורת טבע, ועליה הוקמה אנדרטה למתיישבים הראשונים. מכאן תצפית יפה על העמק, בעיקר בענת הפריחה בחורף.