רב"ט אריה לוי ז"ל

ישובי המועצה

כפר ברוך
נוסד ב-1926 ע"י גרעין מתיישבים מרומניה, בולגריה, קווקז וכורדיסטאן. היישוב נקרא ע"ש מייסדו, הנדבן ברוך כהנא שעלה לארץ מרומניה.
מספר הנפשות: כ-280.
ענפי כלכלה: גידולי שדה, פרחים, רפת, לול, דיג פיטום אווזים. חלק מהתושבים עוסק בעבודות חוץ.
כדאי לראות: באגם כפר ברוך תנאים טובים לגלשני רוח, צפרות ודיג, כן מתאים האתר לפיקניקים.