רב"ט אריה לוי ז"ל

ישובי המועצה

מרחביה
אדמות פולה (היא מרחביה) נרכשו מסורסוק, אפנדי עשיר, ע"י יהושע חנקין, בא כוחה של יק"א. חנקין הסתייע בד"ר רופין, הקק"ל, "החברה להכשרת היישוב", בנק "אנגלו פלשתינה" ואליהו בלומנפלד יהודי עשיר ממוסקבה שביקש להקים במקום חוה פרטית בת אלף דונם. אופי היישוב במרחביה לא נקבע מן ההתחלה, ולמרות שהוגדרה כ"מושבה" חיו בה אנשי "הקואופרציה" לצד מושב פועלים" ואנשי "מושב עובדים".לאחר המלחמה ופניית תושבי מרחביה למוסדות, הופנתה למקום קבוצת יהודים מפולין, שביקשו להיות איכרים וכן קבוצת "משק" שהתארגנה בת"א. בשנת 1922 התקבלה החלטה להפוך ממושבה למושב עובדים החלטה שנתקלה בתחילה בהתנגדותעזה של הוותיקים.
מספר הנפשות: כ-370 במקום נבנתה שכונה חדשה במסגרת קהילתית.
ענפי כלכלה: דיר, רפת, לול, פלחה, פרחים, ירקות, פרדס ומטעים, חוות רכיבה טיפולית, עסקים קטנים.
כדאי לראות: "בית בלומנפלד", שהיה הביתה גדול והיפה ביותר בעמק יזרעאל, שופץ בשנים האחרונות בנאמנות למקור ומשמש למגורים פרטיים. הבית תוכנן ע"י הארכיטקט ברוואלד וזכה לכינוי "טירת העמק". עוד במקום שרידי בית המלון של זלקינד. סמוך לבית בלומנפלד נמצא "גן הפסלים" אוסף של פסלי ענק, המפוסלים בשטח ציבורי ע"י שני אחים בני קיבוץ מרחביה.