רב"ט אריה לוי ז"ל

ישובי המועצה

מרחביה
נוסד ב-1929 ע"י קבוצת חברים של "השומר הצעיר", אשר גזרו את שם המקום מן הפסוק: "מן המיצר קראתי יה, ענני במרחב יה" (תהילים, קי"ח, 15). אדמות היישוב נרכשו ב-1909 ע"י יהושע חנקין, ושנה אח"כ עלתה על הקרקע קבוצת אנשי "השומר". קודם לכן, בין השנים 1911-1918, ישבו במקום קבוצת פועלים מהגליל העליון, מספר חברים מדגניה ועולים מגליציה, שניסו לחיות עפ"י שיטת הקואופרציה של פרופ' פרנץ אופנהיימר.
מספר הנפשות: כ-750.
ענפי כלכלה: גידולי שדה, פרדס, מטעים, רפת, "פלסים" לייצור צינורות שונים מפלסטיקה.
כדאי לראות: חצר הקואופרציה במרכז הקיבוץ, שרידי מצודה של הטמפלרים הצרפתים המכונה "קאוסטרום פאבה".