רב"ט אריה לוי ז"ל

ישובי המועצה

עדי
נוסד כמצפה ב-1980 וצורף להתאחדות האיכרים. בגלל פילוג מתמשך נעצר הפיתוח למשך כחמש שנים. עד שיזמה המועצה האזורית הקמת ועד ממונה שיפעל לפיתוח המקום. כ-25 משפחות מאזור חיפה התאחדו לעמותה והקימו את בתיהן בבנייה מרוכזת. בעשר השנים האחרונות הצטרפו ליישוב משפחות רבות נוספות, ונבנו מבני הציבור. על פי תכנית המתאר ניתן לאכלס במקום כ-400 משפחות שם היישוב סמלי.
מספר הנפשות: כ-1050.
רוב התושבים עובדים מחוץ ליישוב, בעיקר בחיפה ובקריות.
כדאי לראות: מטע עצי זית עתיקים בצדי כביש הגישה.