רב"ט משה שכטר ז"ל

פעולת חוסאן
כ' בתשרי תשי"ז 25/26.9.1956

מבצע: "לולב"

הרקע: ריבוי תקריות משטח ירדן, מספר גדול של פיגועים ונפגעים בישראל


התגובה ומהלכי הקרב:

בפקודת המבצע שביצועו הוטל על הצנחנים בפיקודו של מרדכי גור, נקבע כי יש לכבוש את המשטרה, לחסל את המחזיקים בה ולפוצצה.
שיטת הפעולה: התקפת לילה עם סיוע ארטילרי. הכוח נע ב-8 זחל"מים, כבש מוצב ירדני לפתיחת הציר לחיתוך ולפינוי הכוחות והציב חסימות. הביצוע הוטל על שתי יחידות צנחנים, כשכל אחת מהן חולקה לכוחות משנה.
על יחידה אחת הוטל כיבוש המשטרה ופיצוצה וחסימת גדודי התגבורת. היחידה השניה נועדה לכבוש מוצבים סמוכים, לחסל את כוחות האוייב שבהם ולשמש עתודה כללית וחסימה. משטרת חוסאן פוצצה על ידי חבלן הצנחנים ירמי ברדנוב. שיירת תגבורת ירדנית שביקשה לשבש את הנסיגה נבלמה באש הסיוע הארטילרי.


אבדותינו: 10 הרוגים ו-16 פצועים. לוחם אחד צויין לשבח

לירדנים: 39 הרוגים ו-12 פצועים