טוראי חיים פסח גין ז"ל

מכתב מתלמי יפה לגרעין הנמצא בחו"ל
קשה הכתיבה על חבר יקר שאיננו עוד אתנו. זוכר אני את חיים ביום בואו לקבוצה בחור צעיר מלא מרץ ורוח חיים. הואל לא ידע מנוחה במקום הכשרתו במגדיאל חפש את המעשה והצטרף למשק לפני הגרעין שלו.
בטרם צאתו לנח"ל מצא את מקומו בקבוצה חיים נכנס כעובד קבוע לגן ירק והיה האחראי על ההשקאה.
זוכר את אותו יוצא יחיד בלילות למשמרת בהשקאה למרות הסכנות הכרוכות בכך את הפחד הוא לא ידע.
הוא השתלב במהרה גם בחיי החברה והיה בין הפעילים בועדת עבודה. למרות הליכותיו הצנועות והשקטות ידע למלא את המוטל עליו ולדרוש זאת גם מחבריו.
יחד עם כל חברי הגרעין נקרא למלא את חובתו במבצע קדש.
תוך פעילותו בעמדת מקלע פגע בו הכדור הרצחני שבוע חודשים נלחם עם המות עד שנרצח.
הרי קולו, מעשיו, גבורתו ורוחו ילוונו לעד.

חבר.