סג"מ עמיקם רחלין ז"ל

פעולת כיסופים
י"א באב תשי"ד 10/11.8.1954

מבצע: "עין תחת עין"

הרקע: מארבים ומיקוש דרכי הפטרולים, גניבות רכוש מקיבוצי הנגב


התגובה ומהלכי הקרב:

המשימה הוטלה על פלוגה א' של הצנחנים, בפיקודו של סרן סעדיה אלקיים. מפקדי משנה היו מאיר הר-ציון, מפקד הסיירת וגוזני. היתה זו הפעם הראשונה שהצנחנים עמדו להלחם על יעד מבוצר. המג"ד אריאל שרון עמד בראש הכוחות. המוצב המצרי היה מוקף בשתי גדרות וביניהן מוקשים, והיו בו עמדות מבוצרות על פני תעלת-הגנה היקפית ושלוש תעלות שהתחברו אליה ממזרח למערב. איישו אותו שתי מחלקות מצריות מתוגברות, עם נשק קל ובינוני.
מטרת הפעולה: חיסול הכוח המצרי ופיצוץ ביצורי המוצב.
השיטה: פעולה לילית. חדירה מהעורף שבה כל כוח משנה מטהר תעלה מחברת אחת. הכוח יצא לדרך בלילה, לאור ירח בהיר. התנועה היתה מהירה, השטח לא היה קשה והחגור קל. המצרים לא גילו את הכוח, עד שפרץ את הגדרות. החלה לחימה בתעלות. בתוך הלחימה פוצצו העמדות, נאסף שלל שהועמס על השבויים שנלקחו. המצרים לא ערכו התקפת-נגד, אך כוח-החסימה של הצנחנים נתקל בכוח אוייב וחיסל אותו.


אבדותינו: הרוג אחד ו-5 פצועים

למצרים: עשרה הרוגים