סגן עמוס שחר (שוארץ) ז"ל

צומת רפיח - 1967

חטיבת הצנחנים
ההבקעה של חטיבת הצנחנים בדרום צומת רפיח 5 ביוני 1967

חטיבת הצנחנים כללה שני גדודי צנחנים מוסעים על זחל"מים ותוגברה בגדוד טנקי 'פטון' (51 טנקים). משימתה היתה לאגוף את המתחם של חטיבה 11 המצרית מדרום, לכבוש אותו מעורפו, ולשטוף את עמדות הארטילריה במרחב העורפי. על גדוד הטנקים הוטל גם לסייע לחטיבה 7 בהתקפה על מגנן הנ"ט המצרי בכפר-שן. בשלב שני נועדה החטיבה להשתתף בהתקפה על הג'ראדי ואל-עריש.
במהלך הלחימה נותק הקשר בין פלוגות הטנקים ובין זחל"מי הצנחנים. הצנחנים לחמו על היעדים במשך כל היום ללא סיוע הטנקים שלחמו בריכוזי שריון מצרי. רק אחרי הצהריים, כאשר הוחזר חלק מגדוד הטנקים לסייע לצנחנים עלה בידם לסיים את כיבוש מתחם הצומת. גדוד ה'פטונים' השמיד את גדוד השריון הכבד של חטיבה 11 (21 טנקי 'סטאלין') והשתתף בהשמדת גדוד 213 - גדוד השריון הדיביזיוני במגנן כפר-שן.

מתוך הספר "אטלס כרטא לתולדות מדינת ישראל"
מאת ההיסטוריון אריה יצחקי.