סמל עזרא עוזי אפרים ז"ל

מכתב תנחומים מהמפקד
"בביקורי אצלכם ראיתי באיזה בית חם גדל עזרא וכמה קשה ועצוב לכם עכשיו. עזרא הגיע אלינו לפני כשנה, צעיר ותוסס. הצבתי אותו למחלקת הסיור של הגדוד, מחלקה המורכבת מטובי הבחורים שלנו. לא התפלאתי, כשלאחר ימים אחדים הודיעו לי מפקדיו וחבריו שאין רבים כמוהו. אכן כך, בשקט ובחיוך התנדב לכל מקום ולכל משימה קשה. זכינו להכיר גבר צעיר אמיתי".