טוראי עמוס שרז ז"ל

לזכרו - אחיו
בן 22 היה עמוס כשנפל. חבר התנועה היה עוד בהיותו במצרים. חבר נאמן ומסור לכל ובפרט לתנועתו אשר את חייו הקדיש למענה. בערב חג הפסח שנת 1946 עלה ארצה עם כמה מחבריו. מיד עם בואו התישב באחד מקבוצי תנועתו. אחרי תקופה די ארוכה שעבד בקבוץ והתרגל לעבודה ולחברה נאלץ לעזוב את המקום הפורח ולנסוע למדבר השומם, לנגב, להתישבות, הוא קבל ברצון את ההודעה ונסע בתקוה לחיות ולפעול למען התנועה.

אך הרבה לפעול שם לא זכה. הוא נפל באחד הקרבות המכריעים בנגב ולא שב עוד.

ידים מורעלות של מרצחים ופראי מדבר ירו בך איך לא נבכה עליך וכתוב: "אל תבכו למת..." יום שחור ומר היה זה בשבילנו, אח, חבר יקר אבדנו.

ידענו מראש "אין כובשים את ראש הסלע אם אין קבר במורד".אחיו

מידע נוסף נמצא בתא הנופל בחדר ההנצחה שבבית הפלמ"ח