טוראי יצחק פינטו ז"ל

קו"ח מספר "בנינו", רמת השרון
בקרב על חוליקאת נפלו מות גבורים ארבעה חברים שבחייהם ובמותם לא נפרדו:
יצחק בלבול
אריה סלדינגר
עמוס שרז
יצחק פינטו
יצחק פינטו, נולד בקהיר - מצרים ב-18 באפריל 1927, עלה לארץ ב-1947 והצטרף לקיבוץ נחשונים ברמת השרון. נפל בקרב על חוליקאת ב-י"א תמוז תש"ח, 18.7.1948.
זמן קצר אחר קום המדינה הוטל על חטיבת "גבעתי" טיהור מרחב הדרום.
כך נערכו מבצעים אחדים, ביניהם "כיתור" בו נכבשו עקיר (ליד עקרון) החולשת על הדרך החדשה לירושלים וקטרה (ליד גדרה) בה עוברת הדרך לדרום. אחרי כן עברה "גבעתי" למבצע העיקרי הוא מבצע "ברק" - טיהור הדרום - מרחובות עד דרומה לבאר טוביה. חטיבת הנגב טיהרה את סביבות נגבה.
בוקר יום ה-11 ביוני הביא עמו את ההפוגה, אך עוד קודם לכן הצליחו המצרים ליצור עובדה מוגמרת ומסוכנת, הם התבססו בהצטלבות כביש הנגב הפנימי וכביש מיגדל-פלוגות ובכך חסמו את הדרך לנגב ואיפשרו לעצמם תנועה בין מיגדל - פלוגות ללא כל הפרעה. כנגד זה התבססו יחידות מגדוד 2 של חטיבת הנגב במשלטי כאוכבה וחוליקאת, הדרך לנגב היתה חסומה. במשך ההפוגה מנעו מאתנו המצרים העברת שיירות לנגב בכביש הפנימי. משקיפי או"ם ניסו להסדיר את הענין וקבעו כי במשך שעות מסויימות ביממה יהיה הכביש מיגדל-בית גוברין פתוח לתנועת הכוחות המצריים ואילו בשעות האחרות נהיה אנו רשאים לנוע מצפון לדרום בכביש רחובות-ג'וליס - הסדר זה לא נשמר ושיירות שהגיעו ל"צומת" בליווי משקיפי או"ם עוכבו ע"י המצרים.
ראש משקיפי או"ם אישר אז בכתב שאכן הופרה ההפוגה על ידי המצרים ומדינת ישראל רשאים לפעול נגד כוחותיהם, כדי להעביר שיירותינו לנגב.
כיון שכך הוחלט לתכנן מבצע שמטרתו פתיחת הדרך לנגב. תחילה הותקף משלט כאוכבה. חיילי חטיבת "הנגב" המועטים אשר החזיקו בו לא היו מוכנים להתקפה ונסוגו דרומה, אל חוליקאת. המשוריינים המצרים דהרו לאורך הכביש דרומה והגיעו אל חוליקאת. שם נעצרו לזמן-מה. אחרי כן תקפו את המשלט שליד הכפר וכבשוהו מידינו.
וחוליקאת נפלה בידי המצרים.
אחר כשלון התקפותינו הנגדיות באה החלטה להעז ולתקוף את הצומת במערב, מתוך שיקול דעת, שאם יש להקריב קרבנות רבים - מוטב להקריבם על מקום שיש בכיבושו משום הכרעה, אחר כשלוננו במשלטי "דרך בורמה" ולאור החשש שבקרוב יכפו עלינו הפוגה, הוחלט שוב לתקוף ולפצח את המערך המצרי במקום הקשה ביותר.
המטרה היתה איפוא כיבוש חוליקאת על כל משלטיה, כדי להבטיח דרך מעבר לנגב ולערער לגמרי את המערך המצרי.
הכח המצרי שהיה מאורגן במערך חוליקאת מנה שלוש פלוגות. מהן אחת - מסייעת. כח זה היה ערוך בששה משלטים שנסתייעו הדדית באש וכולם מבוצרים היטב.
עם הפסקת האש הארטילרית ניתן האות והחלה ההסתערות - בעת ובעונה אחת - על כל משלטי האויב. קרבות מרים ניטשו. בחלק מן המשלטים ניטשו קרבות כידונים ולחימת פנים אל פנים אשר הגיע עד לנשיכות. המצרים החלו להמלט בפרסם שמיכות על גדרי התיל כדי לעברן.
חלקם נשבו ושלל רב נמצא במקום.
עם שחר היו חוליקאת וכל משלטיה בידינו.
הדרך לנגב נפרצה לרווחה.