משה מוסיק אסתרין ז"ל

הכשרת יגור ("הגוברים")
מספר החברים: 62 (14 בנות).
מוצא החברים: חברים מסניפים שונים; חברת נוער עולה (ג') מתימן ומסוריה מעין-גב ומבלפוריה.
שייכות תנועתית: ‘הנוער-העובד’.
משק ההכשרה: חולתה (מיולי 1947).
תאריך גיוס לפלמ"ח: 20, ספטמבר, 1947.
תאריך שחרור: 00, ספטמבר, 1949.
יחידה צבאית (פלוגה, גדוד): פלוגה א גדוד 1 (יגור), גדוד הגליל (3) חטיבת 'יפתח' (במלחמת העצמאות).
מסגרת הגיוס: הכשרה מגוייסת.
במהלך הפרק הצבאי שהו ב: יגור.
התחברות אל קבוצה/קבוצות במהלך השירות ובסיומו: פרטים אודות ההכשרה: חניכי הסניפים וחברי חברת נוער עולה ג' התאחדו בחולתה בה שהו כחודשיים עד לגיוסם. באוגוסט 1948 החליטו חברי ההכשרה להוות גרעין להתיישבות ועשו נסיון להתאחד עם הכשרת "מגשימים", בוגרי בית הספר החקלאי בן-שמן שהוצבו בחוות בן-שמן בזמן המצור. האיחוד לא עלה יפה והוא בוטל באוקטובר 1948.
במלחמת העצמאות: חברי ההכשרה לחמו בקרבות גדוד הגליל (3') וחטיבת 'יפתח', כגון: זרעין, בשפרעם, בכפר כנה , בקרב מלכיה ובקרבות בחזית המרכז והדרום. בסוף נובמבר 1948 התפרסה חטיבת 'יפתח' כחטיבה מרחבית באיזור הצפון.
המשך התיישבותי (יישוב חדש, השלמה): זמן קצר לאחר שחרורם ייסדו ב- 20 בספטמבר 1949 את קיבוץ הגוברים ('הקיבוץ המאוחד'), ליד משמר-הירדן העזובה (לימים גדות). בנובמבר 1949 קיבלו את האחריות גם ליישוב דרדרה לאחר שחברי הכשרת אייל יצאו ממנו להקמת יישובם החדש.

הנופלים במלחמה:
אסתרין משה ז"ל - בקרב זרעין, אפריל 1948.
בדאני עמנואל ז"ל - בקרב זרעין, אפריל 1948.
בלומנטל שלמה ז"ל - בקרב זרעין, אפריל 1948.
גולדברג אהרון ז"ל - קרב שפרעם, [תאריך?].
גלבוע אילה ז"ל - בהפצצת ראשון לציון, יוני 1948.
גרוזמינסקי אבנר ז"ל - בקרב בכפר כנא [תאריך?].
צוקרמן נחום ז"ל - בקרב מלכיה מאי 1948.
קלצ'קו חנוך ז"ל - בהפצצת ראשון לציון, יוני 1948.
קוכמן גדעון ז"ל - בהפצצת ראשון לציון, יוני 1948.
שם טוב יהודה ז"ל - בקרב זרעין, אפריל 1948.