סגן חיים בונהרדי ז"ל

חיים בונהרדי
הדלקת נר בן 25 בנפלו
בן מרגרט ואדוארד-אלפרד
נולד בצ'כוסלובקיה
בט"ו בכסלו תרפ"ד, 23/11/1923
התגורר בדורות
שרת בפלמ"ח - חטיבת הנגב
נפל בקרב
בט"ז באייר תש"ח, 24/5/1948
במלחמת העצמאות
מקום נפילה: קיבוץ דורות
באזור עוטף עזה
מקום קבורה: קיבוץ דורות
הותיר: אשה ובן - רפי

קורות חיים

בן אדוארד-אלפרד ומרגרט. נולד ב-23.11.1923 בטפליץ, בחבל הסודטים אשר בצ'כיה. למד בבית-ספר גרמני עממי ואחר-כך שנים אחדות בבית-ספר תיכון גרמני כילדי שאר המשפחות היהודיות המתבוללות באותה סביבה. אביו המהנדס עבד זמן-מה ברוסיה ובאחת מנסיעותיו לשם לקח אתו את בנו. חיים הצטרף לתנועת-הנוער נצ"ח "תכלת-לבן" . הפסיק את לימודיו ופנה לעבודת-כפים . כשסופח חבל הסודטים ב-1938 לגרמניה ואביו היה אז ברוסיה, עבר עם אמו ואחיו אל מוראביה. שם מתה אמו לאחר זמן. בדצמבר 1938 הצטרף לקבוצת ההכשרה "מרץ" במחנה ליד ברנו (ברין). בפברואר 1939 עלה ארצה והמשיך את הכשרתו בקבוצת כנרת. ניסה עוד להתחקות על עקבות אביו שנעלם ברוסיה, אך לשוא. כשעמדה קבוצת "מרץ" להתנחל בדורות שבדרום, התנדב להיות אחד משני החברים שעלו הראשונים על הקרקע להכין את ההתנחלות מבחינה משקית ובטחונית. כספורטאי מנעוריו התמסר לכל תפקיד ושקד לבצעו כראוי, וכן כשומר שדות. ערביי הסביבה למדו לכבד את אומץ-לבו . מוכן תמיד לעזור לזולת. חברי המשק חיבבוהו כחבר טוב ומשפיע מבטחונו ומעליזותו על סביבותיו.

חיים אהב מסיבות וריקודים והיה גם מדריך ספורט ונתן ידו לקיום טקסים שונים. תמיד השתתף בתהלוכות הביכורים ורכב על סוסתו בראש הרוכבים, נושא דגל בידו. החג האחרון, שבו לקח חלק, היה חג הפסח תש"ח, כאשר יצא יחד עם עוד חברים אל הגבעות סביב למקום הטקס של הבאת העומר. בליל הסדר הופיע עם להקת רוקדים לפני קהל החברים החוגגים, כאשר נשקם בידם.

בימי החיפושים אחר נשק שערכו הבריטים בדורות, נעצר בידם והושם למספר ימים בבית הסוהר בעזה. אם כי היה כבר היה נשוי ואחר-כך גם אב לילד, וידע שהחבלה מלאכה מסוכנת היא, הלך לקורס של חבלה ואחר-כך הדריך והכשיר עשרות צעירים במלאכה זו ומילא תפקיד אחראי של סגן המא"ז בסביבה.

בחורף תש"ח נשא בפשטות ובהתמדה בכל התפקידים שהזמן גרמם, בעבודה ובהגנה ובמגע עם שכנים, בלי לדעת עייפות, יומם ולילה. חבר שספד לו אמר בין השאר: "חיים לא ידע מה זה להתחמק, הוא משך בעול כאשר נדרש, זאת עושים רבים. אך הוא משך בעול מבלי לחשוב על זה כעול - וכאלה יש מעטים. מה שצריך היה לעשות היה מוכן לעשות מתוך הזדהות עם הפעולה. בזה ערכו כמפקד, לא רצה לעשות רושם ולא עשה במיוחד רושם על אלה שלא הכירו אותו. אבל מעודף הבטחון שלו נסך ברגעים הראשונים של מגע איתו בטחון".

ומשהחלה הפלישה המצרית התמסר למיקוש דרכי-הגישה אל המשק, ואף ניסה להתקין "בקבוק מולוטוב" בהרכב חדש. תוך כדי מיקוש הגדר נפצע בהתפוצץ מוקש ונהרג. ב-25.5.1948, כל הלילה עמדו חבריו על יד גוויתו של חיים במשמר כבוד. את קברו חפרו באישון לילה ועם שחר הובא לקבורה במשק דורות. זכרו הועלה בספר "דורות - שנה אחת במלחמה".

הוענקה לו דרגת סגן לפי פקודת מטכ"ל.