סמ"ר אסף יעקב סיבוני ז"ל

"קינה לאסף ליום השלושים"
סבו, שלום לנדס, הנציח את זכרו של אסף בספר שירים שכתב. מתוך "קינה לאסף ליום השלושים":
"באותו לילה קר / אפל, שחור ומר / עת תמו ההכנות / והורמו הדלתות, / בוודאי חייכת לכובע הפלדה / או לאפודת המגן הקרה, / גם הפעם לחשת "אתגבר" / כפי סיסמתך במשבר. / שניות חולפות, מחשבות רצות, / על אם על אב, על חברים וחברות / על אח ואחות / על בית ולא רק על זאת. / פיצוץ אדיר, צלילה לתהום / אחוז להבות אש וחום / אתה עם חבריך ביסעור, אי שם / מכונה ושמן ומעל האדם..."