סגן חיים "דיקי" לקסברגר ז"ל

על דיקי
את דיקי הכרתי עוד בהיותו נער המתחנך בבן שמן והמבלה את ימי חופשתו על יד אחיו הגדול בגבעת ברנר. אך ימים מועטים אלה הספיקו לי מתוך פגישה אתו בעבודות שונות לעמוד על טיבו ולהעריכות. היה זה צעיר בעל רצון חזק היודע לעמוד על דעתו וללחום בעקשנות רבה על כל דבר שראה בו צורך. תמיד היה מלא יזמה ומחשבותיו סובבות על שיכלולים והטבת תנאים גם בעבודה גם בחיים הביתיים. בכל עת היה מוכן לסייע לחבר בכל אשר פנה אליו. בעודו נער היה איש עבודה המוכן ומזומן לעבוד בכל עבודה שתוטל עליו. ישר היה וקפדן בדברים שנגעו לטובת הכלל. הוא ידע למצוא את הדרך הנכונה להעיר לחבר הגדול ממנו בשנים את אשר עליו להעיר, כי שנא כל רישול, חוסר דיוק בהתחמקות.
דיקי לא סירב לקבל על עצמו תפקידים קשים ומילאם בחריצות ובמרץ. על אף גילו הצעיר ידע לשמור על האוטוריטטה אשר נמסרה לו בשקט ובבטחה. ברוח איתנה ניהל את הענינים בימים החמורים והקריטיים ביותר. גם בימים אלה מצא לו שהות להיפגש עם חבריו בעבודה ולהעיר להם את דבריו בעדינות אך בתוקף. אך הוא היה נכון תמיד לשיחה ולבירור וידע לקבל את דעת חברו ולסגלה לו אם היא נראתה לו מועילה לכלל. טוב ונעים היה לעבוד במחיצתו.
גם בחייו הביתיים היה בעל המצאות וניצל יפה את אפשרויותינו להקים לעצמו ולמשפחתו פינה נאה ושקטה. את זמנו הפנוי השקיע בשיכלול פינתו. בכל ביקור בקינו מצאתי משהו חדש. הוא עצמו שמח בהמצאותיו והיה גאה עליהן.
בעודו נער כשהיה עובד בעגלונות בימי חופשתו הצטיין ברצונו החזק, בעקשנותו וביכולתו לעמוד על דעתו. זוג פרדות סוררות, אשר לא היה כדאי להשקיע בהן ימי עבודה של עגלון - הוא קיבלם תחת חסותו. תוך זמן קצר עלה בידו להכניסם לעול עבודה. חיבב בעלי חיים ובמשך שנים עד התמנותו לחצרן עבד בבהמות. מתוך מסירות לעבודתו החל לבנות ללא אישור וללא תכנית אורווה ומחסן כלים.
בשובו מן הפלמ"ח ומן הצבא שוב נפגשנו בעבודה בהזדמנויות שונות. הוא חשב להכשיר את עצמו לנהגות, אך התחילה מלחמת השחרור ועליו הוטל תפקיד מפקד המקום. ובינתיים תכפו דרישות המוסדות לגייסו לשירות פעיל. עליו ועל יחידתו עברו קרבות קשים בסביבתנו. מפעולתו האחרונה בסביבת חולקאת לא חזר.
אבד לנו חבר צנוע וישר, עובד נאמן ומפקד מוכשר. מי שבא עמו במגע לא ישכחנו!

אילן אורן

מידע נוסף נמצא בתא הנופל בחדר ההנצחה שבבית הפלמ"ח