רב"ט משה-שמואל שפרמן ז"ל

משה-שמואל שפרמן
לחדר נרות בן 20 בנפלו
בן צפורה ויחזקאל
נולד בירושלים
בי"ז בתשרי תרצ"ז, 3/10/1936
שרת בחטיבת הצנחנים
יחידה: גד' 890
התגייס ב-פברואר 1955
נפל בקרב
בא' בכסלו תשי"ז, 5/11/1956
במבצע קדש
מקום נפילה: סיני
באזור סיני ותעלת סואץ
מקום קבורה: ירושלים - הר הרצל
אזור: א, חלקה: 20, שורה: 01, קבר: 10.

קורות חיים

בן יחזקאל וצפורה. נולד ביום י"ז בתשרי תרצ"ז (3.10.1936) בירושלים. נצר למשפחת חסידים ויראי שמים, רבנים וגדולי תורה. למד בבית "תלמוד תורה" של "המזרחי", לאחר מכן ב"ישיבה" בכפר הרא"ה, בה עסק בתורה ובעבודה כאחת. לאחר מכן בא ללמוד ב''ישיבה" של זכרון יעקב שעברה לכפר חסידים, כדי להעמיק את השכלתו התורנית. אחרי כן התנדב לשמש בהוראה בישובי הספר.

משגוייס לצה"ל בפברואר 1955 ניסו לשדלו לכהן כסמל דת ביחידתו, אבל דעתו לא היתה נוחה מתפקיד זה ובחר להצטרף ליחידה קרבית - לגדוד הצנחנים - באמרו: "איני יכול לשבת שאנן ובוטח בשדה שחברי וידידי הולכים לקרב למסור את נפשם על קדושת המולדת".

היה מן הראשונים בכל מבצע נועז והפליא את חבריו הלוחמים בעוז רוח ובאומץ לבו בשמשו להם דוגמה. הם העריצוהו וכיבדוהו, כי ראו בו מזיגה נעלה של אהבת התורה, אהבת הבריות ואהבת הארץ. אך הוא הצניע לכת ודברי שבח לא היו לרצון לו. תשוקתו הרבה ללימוד התורה הביאהו לידי כך שהיה מקדיש לו גם משעות הנופש שלו בצבא. כל אותם הימים נשא את נפשו ליום בו ישוב אל תלמודו ב"ישיבה" וכן עמד להשתלם במשפטים.

נפל בקרב ביום א' בכסלו תשי"ז (5.11.1956) במערכת-סיני והובא לקבורה בבית הקברות הצבאי בקרית שאול. ביום כ"ח בתשרי תשי"ח (23.10.1957) הועבר למנוחת עולמים בבית הקברות הצבאי שעל הר הרצל בירושלים.