טוראי ישראל זינגר ז"ל

הדלקת נר
  • מי יניח נר על קברך? נוח בשלום על משכבך. במותך ציווית לנו את החיים.
    להרחבה סגור
  • ישראל (קורי, קורצ'יק) זינגר הי"ד היה ידידו בנפש של אבי, יצחק (איז'ו) הוברמן ז"ל. יחד היו בבית-ספר
    להרחבה סגור