"גלעד-לזכרם"
אתר להנצחת זכרם ולהנחלת מורשתם של בנים, תושבים, בוגרי האזור ולוחמים משער הנגב, אשר נפלו בעת שרותם בצה"ל, במחתרות, בשרותי הביטחון ובפעולות איבה.
נזכור אותם לעד

חיפוש נופלים לפי ישובי המועצה

בני שער הנגב שנפלו בחודש זה

דבר ראש המועצה

המועצה האזורית שער הנגב מרכינה ראש בפני בניה ותושביה, שנפלו בעת שירותם בצה"ל, במחתרות, בכוחות הביטחון והמודיעין ובפני בניה ותושביה, חללי פעולות האיבה.

יחד עם משפחותיהם, חבריהם לחיים ולנשק ומכריהם, אנו נושאים את זכרם.

להרחבה