תפריט נגישות
"גלעד-לזכרם"
אתר להנצחת זכרם ולהנחלת מורשתם  של בנים, תושבים, בוגרי האזור ולוחמים משער הנגב, אשר נפלו בעת שרותם בצה"ל, במחתרות, בשרותי הביטחון ובפעולות איבה.
נזכור אותם לעד
חיפוש נופלים
בניית אתרים: לוגו חברת תבונה