תפריט נגישות

דבר ראש המועצה


המועצה האזורית שער הנגב מרכינה ראש בפני בניה ותושביה, שנפלו בעת שירותם בצה"ל, במחתרות, בכוחות הביטחון והמודיעין ובפני בניה ותושביה, חללי פעולות האיבה. 

יחד עם משפחותיהם, חבריהם לחיים ולנשק ומכריהם, אנו נושאים את זכרם.

אין מזור לכאב ולחלל שיוצר האובדן של יקירינו. אך אנו יכולים, וזו חובתנו, לנצור את דמותם, לספר את חייהם וגבורתם ולהנחיל את מורשתם.

אתר זה מאפשר לנו להכיר את  חייו ומותו של כל אחד ואחת מהחללים ולתעד אותם למעננו ולמען הדורות הבאים.

אני מחבק אתכם, בני משפחות הנופלים, בשם כל קהילת שער הנגב. 

יהי זכרם של יקיריכם ברוך.

אופיר ליבשטיין
ראש המועצה


בניית אתרים: לוגו חברת תבונה